Фонд содействия больным рассеянным склерозом
Что такое Митоксантрон и в каких случаях его назначать?

Митоксантрон относится к противоопухолевым препаратам, который гасит иммунитет человека, так как РС это бунт иммунитета против своих клеток, поэтому это препарата как полицейский старается успокоить восстание организма против себя самого, он 10 раз мощнее чем Циклофосфан, его ээфект сохраняется в течении 12 мес после прекращения применения, схема этим препаратом каждые 3 мес внутривенно, частые побочные эффекты его кардиотоксичность, поэтому необходимо постоянно мониторировать состояние сердца, но в Казахстане нет опыта применения Митоксантрона, также из побочных эффектов можно отметить лейкопению (уменьшения клеток – лейкоцитов, отвечающих за защиту организма от воспаления), алопеция (выпадение волос), аменорея (которая приводит к бесплодию, поэтому дополнительно назначаются женские гормоны). Основное показание для данного препарата вторично-прогрессирующий РС, Прогрессирующе-рецидивирующий тип течения РС (ПРРС), Быстрое прогрессирование рецидивирующе-ремиттиющего РС (РРРС) в случае, если состояние пациента не соответствует критериям назначения лечения интерферонами-бета или Копаксоном, или лечение оказалось не эффективным.

⦁ Митоксантрон деген не және оны қандай жағдайларда тағайындайды?
Митоксантрон адамның иммунитетін басатын ісікке қарсы препараттарға жатады, өйткені ШС бұл өз жасушаларына қарсы иммунитеттің бүлік шығаруы, сондықтан бұл препарат полицей секілді организмнің өзіне қарсы көтерілуін тыныштандыруға тырысады. Ол Циклофосфанға қарағанда 10 есе күшті, оның әсері қолдануды тоқтатқаннан кейін 12 ай бойы сақталады, бұл препараттың схемасы бойынша әрбір 3 ай сайын көктамыр ішіне енгізу керек, оның кардиотоксикалық жанама әсерлері жиі болады, сондықтан жүректің жай-күйіне үнемі мониторинг жасап тұру керек. Алайда Қазақстанда сондай – ақ, жанама әсерлерден лейкопенияны (ағзаны қабынудан қорғауға жауапты лейкоциттердің жасушаларының азаюы), алопеция (шаштың түсуі), аменорея (бедеулікке әкеледі, сондықтан әйелдер гормондары қосымша тағайындалады) атап өтуге болады. Егер пациенттің жай-күйі Интерферон-бета немесе Копаксонмен емдеуді тағайындау критерийлеріне сәйкес келмеген немесе емдеу тиімді болмаған жағдайда осы препарат үшін негізгі көрсетілім қайталама-үдемелі ШС, ШС (ҮҚШС) ағымының үдемелі-қайталанатын түрі, рецидивті-ремиттеуші ШС (РШС) жылдам үдеуі.